• Bài giảng Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu

    Bài giảng Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu

    Sau khi học xong Bài giảng Kỹ thuật xét nghiệm cầm máu kỳ đầu, sinh viên nắm được các kiến thức về sức bền mao mạch, thời gian máu chảy, đếm tiểu cầu, quan sát hình thái, độ tập trung, co cục máu, dính tiểu cầu, thời gian gây tắc nghẽn. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt các kiến thức hữu ích.

     24 p pnt 23/03/2015 339 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số