Tài liệu chuyên ngành Khúc xạ nhãn khoa

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo về ngành Khúc xạ nhãn khoa, đi tiên phong cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo ra các nhân tài, phục vụ cho công cuộc chữa các bệnh về mắt cho cộng đồng. Bộ sưu tập Tài liệu chuyên ngành Khúc xạ nhãn khoa sau đây sẽ tổng hợp các tài liệu hay phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành trên.