Tuyển tập tài liệu hay về Kỹ thuật xét nghiệm y học

Bộ sưu tập Tuyển tập tài liệu hay về Kỹ thuật xét nghiệm y học sau gồm các tài liệu hay với các nội dung về Vi sinh, Ký sinh trùng, Hoá sinh, Huyết học truyền máu, Miễn dịch và Giải phẫu bệnh nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của sinh viên chuyên ngành này. Mời các bạn cùng tham khảo.