Bộ sưu tập tài liệu Y học cơ sở

Tài liệu Y học cơ sở gồm tài liệu các môn học cơ sở của y học, cung cấp cho học sinh - sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo đại thể và vi thể, chức năng và hoạt động chức năng của các tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người, giúp sinh viên vận dụng những kiến thức này để giải thích các hiện tượng bệnh lý xảy ra trên người bệnh. Bộ sưu tập sau đây sẽ tổng hợp các tài liệu hay về vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo.
Tài liệu trong bộ sưu tập