• Bài giảng giải phẫu sinh lý mắt - ThS.BS. Võ Thành Liêm

    Bài giảng giải phẫu sinh lý mắt - ThS.BS. Võ Thành Liêm

    Sau khi hoàn thành Bài giảng Bài giảng giải phẫu sinh lý mắt người học có thể mô tả giải phẫu của mắt; tiếp cận chẩn đoán bệnh về mắt; mô tả một số bệnh về mắt thường gặp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập và nghiên cứu về lĩnh vực Y học.

     38 p pnt 23/03/2015 591 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số