Video Mô hình hệ thống đánh lửa

Dưới đây là Video Mô hình hệ thống đánh lửa, video này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về hệ thống ô tô, đặc biệt là hệ thống đánh lửa trực tiếp sử dụng Mobin bồi. Mời các bạn xem qua.