Tính đa hình thái đơn Nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá nguy cơ mắc ung thư tế bào gan nguyên phát liên quan đến kiểu gen MDM2 - SNP309 trên 167 bệnh nhân ung thư gan và 81 mẫu đối chứng Việt Nam.