Kết quả của phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Stent Solitaire trong điều trị nhồi máu não tối cấp

Tác giả tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của phương pháp lấy huyết khối cơ học bằng Stent Solitaire ở các bệnh nhân nhồi máu não tối cấp. Mời bạn đọc tham khảo.