Ebook Thực hành lâm sàng sản phụ khoa - PGS.TS Nguyễn Văn Tư

Kỹ năng lâm sàng không chỉ giúp người cán bộ y tế thực hiện các thủ thuật y khoa, khám và chẩn đoán một cách toàn diện mà còn lồng ghép được các kiến thức sẵn có của mình để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời và hiệu quả cao nhất trong khám, chẩn đoán và chăm sóc cho người bệnh. Cuốn sách “Thực hành lâm sàng Sản Phụ khoa được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo. Nội dung cuốn sách được khái quát trong 5 chương được xây dựng tuần tự như sau: chương 1 chăm sóc trước sinh, chương 2 chăm sóc trong khi sinh, chương 3 chăm sóc sau sinh, chương 4 phụ khoa, chương 5 kế hoạch hóa gia đình, chương 6 bệnh lý sản phụ khoa.