Ebook Phương pháp và điều trị bệnh theo phương pháp 4T: Phần 2 - BS.ThS. Vân Quang Hùng, TT.TS. Thích Nhật Từ

Ebook Phương pháp và điều trị bệnh theo phương pháp 4T gồm 5 bài: Đặt vấn đề; nguyên nhân gây bệnh; thay đổi lối sống và chế độ ăn (liệu pháp 4T); tại sao ung thư giai đoạn cuối chết nhanh; vượt qua lo buồn sợ giận, sống hòa bình với bệnh.