Ebook Phương pháp tự cai nghiện: Phần 1 - NXB Thanh niên

Phần 1 ebook "Phương pháp tự cai nghiện" do nhà xuất bản thanh niên ấn hành trình bày các nội dung phương pháp tự cai nghiện thuốc lá: tác hại của thước lá như các thành phần độc tính của thuốc lá, mức độ nguy hiểm của khói thuốc lá và các phương pháp cai nghiên thuốc lá... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.