Ebook Phẫu thuật lồng ngực

Ebook Phẫu thuật lồng ngực gồm các chương: Chương 1 - Giải phẫu ngoại khoa lồng ngực, phổi và màng phổi, chương 2 - Sinh lý hô hấp, chương 3 - Các phương pháp thăm dò và chẩn đoán bệnh lý lồng ngực, chương 4 - Một số bệnh lý ngoại khoa lồng ngực, chương 5 - Các phương pháp vô cảm và hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực, chương 6 - Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ lồng ngực. Mời bạn đọc tham khảo.