Ebook Khám và chữa các bệnh phổi: Phần 1 - GS. Phạm Gia Cường

Cuốn sách "Khám và chữa các bệnh phổi" được biên soạn làm tài liệu học tập dành cho các bác sĩ chuyên khoa phổi sau đại học, các bác sĩ nội khoa chung và sinh viên các trường đại học y. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Phổi và hô hấp, những yếu tố chẩn đoán bệnh phổi, chiếu và chụp X-Quang phổi. Mời các bạn cùng tham khảo.