Ebook Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa: Phần 2

Mời các bạn cùng tìm hiểu phẫu thuật tổ chức tạo nét hốc mắt; phẫu thuật vá da tạo cùng đồ; phẫu thuật cắt u mi; phẫu thuật sinh thiết u mi, hốc mắt; phẫu thuật tạo hình mi mắt;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nhãn khoa: Phần 2". Hu vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.