Ebook Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các vấn đề về các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.