Bài giảng Xử trí cơn tăng huyết áp cấp cứu - ThS.BS. Phan Tuấn Đạt

Bài giảng Xử trí cơn tăng huyết áp cấp cứu trình bày tổng quan về tăng huyết áp cấp cứu, định nghĩa và phân loại cơn tăng huyết áp, xu hướng tủy lệ mắc tăng huyết áp tại Việt Nam, cách tiếp cận, khai thác tiền sử bệnh,...