Bài giảng Xẹp phổi

Bài giảng Xẹp phổi cung cấp cho người đọc các nội dung sơ lược giải phẫu, phân loại xẹp phổi, xẹp thụ động, xẹp phổi dạng đĩa, xẹp phổi tròn, xẹp phổi xơ, xẹp dính, xẹp phổi tiêu, các dấu hiệu chính, xẹp thùy trên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.