Bài giảng về mắt - Phần 1

Bài giảng về mắt - Phần 1 được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên Y khoa có thêm tài liệu tham khảo. Nội dung của tài liệu trình bày khái quát về: thị lực và phương pháp khám thị lực, nhãn áp, thị trường, nguyên nhân mờ mắt, nguyên nhân đỏ mắt, viêm kết mạc, bệnh mắt hột, viêm loét giác mạc. Cuối phần nội dung bài học đều có phần sách đọc thêm sẽ giúp các bạn sinh viên và giảng viên Y khoa tìm kiếm và định hướng tài liệu tham khảo dễ dàng.