Bài giảng Tuyến tụy nội tiết - ThS. BS. Nguyễn Phúc Hậu

Bài giảng "Tuyến tụy nội tiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải phẫu sinh lý của tuyến tụy, insulin và tác dụng chuyển hóa, sự hoạt hóa thụ thể tế bào đích của insulin, tác dụng của insulin trên chuyển hóa gluxit,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.