Bài giảng Tổn thương cơ bản - ThS. BS Ngô Minh Vinh

Tổn thương cơ bản là một tổn thương ở ngoài da mà đặc tính của nó còn giữ nguyên vẹn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Tổn thương cơ bản" do ThS. BS Ngô Minh Vinh biên soạn.