Bài giảng Sinh lý hệ mạch - PGS. Nguyễn Thị Đoàn Hương

Bài giảng "Sinh lý hệ mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống mạch, cấu trúc thành mạch, các lớp thành mạch, định luật Poiseuille, sinh lý động mạch, các yếu tố ảnh hưởng HA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.