Bài giảng Siêu âm vùng mặt - cổ thai nhi - BS. Nguyễn Quang Trọng

Bài giảng Siêu âm vùng mặt - cổ thai nhi trình bày các kiến thức sau: Thiểu sản hoặc bất sản xương mũi (hypoplasia or agenesis of the nasal bone), khảo sát góc trán-hàm trên (frontomaxillary facial angle), khảo sát chiều dài tai (ear length), sứt môi và hở hàm ếch (cleft lip and palate), tật lưỡi to (macroglossia), tật hàm nhỏ (micrognathia), tật hai mắt gần nhau (hypotelorism),... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.