Bài giảng môn Sốt rét - Kí sinh trùng và côn trùng: Sán máu - TS. Nguyễn Ngọc San

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng môn Sốt rét - Kí sinh trùng và côn trùng: Sán máu - TS. Nguyễn Ngọc San (Học viện quân y) dưới đây để nắm bắt những nội dung kiến thức về bệnh do sán máu gây ra, bệnh sán ở một số nơi trên thế giới, 4 loại bệnh sán máu, đặc điểm sinh học của bệnh sán máu. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngnah Y tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu.