Bài giảng Hệ hô hấp - Lê Hồng Thịnh

Bài giảng "Hệ hô hấp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể kể được các thành phần của hệ hô hấp, mô tả cấu tạo cơ bản của các phần trong hệ hô hấp, hiểu được hoạt động hô hấp và sự trao đổi khí từ phế nang qua máu. Mời các bạn cùng tham khảo.