Bài giảng Đa thai - Đa ối - Thiểu ối - BS. Trần Mộng Thủy

Bài giảng Đa thai - Đa ối - Thiểu ối trình bày các hiện tượng, triệu chứng, nguyên nhân dẫn đến đa thai, đa ối và thiểu ối giúp học viên sớm nhân biết, chẩn đoán bệnh từ đó chăm sóc phụ sản tốt hơn.