Bài giảng Bệnh lý mi mắt thông thường - BS. Trần Kế Tổ

Bài giảng Bệnh lý mi mắt thông thường nhằm mục tiêu giúp sinh viên chẩn đoán được vài bệnh lý mi thông thường, biết cách điều trị chắp, lẹo, biết hướng điều trị sụp mi, quặm, lông xiêu…