Bài giảng Bảo tồn khả năng sinh sản

Bài giảng Bảo tồn khả năng sinh sản nêu lên các tình huống lâm sàng; ảnh hưởng của hóa trị ở phụ nữ và nam giới; ảnh hưởng của xạ trị tới phụ nữ và nam giới; kế hoạch đối với bệnh ung thư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.