• Bài giảng Sinh lý bệnh quá trình viêm

    Bài giảng Sinh lý bệnh quá trình viêm

    Bài giảng Sinh lý bệnh quá trình viêm giới thiệu tới các bạn sinh viên những kiến thức về: Đại cương về bệnh viêm, những biến đồi chủ yếu trong viêm, rối loạn chuyển hóa và tổn thương tổ chức, quan hệ qua lại giữa ổ viêm và toàn thân. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Mời các...

     30 p pnt 29/05/2015 274 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số