• Bài giảng Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch - BS. Trần Kế Tổ

    Bài giảng Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch - BS. Trần Kế Tổ

    Bài giảng Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch có nội dung giới thiệu về bệnh hắc võng mạc, dấu hiệu lâm sàng, sinh lý bệnh, kỹ thuật điều trị, chẩn đoán bệnh. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

     15 p pnt 23/03/2015 291 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số