Video Cảm biến mức bằng phương pháp điện

Video "Cảm biến mức bằng phương pháp điện" này chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về kỹ thuật cảm biến cũng như tìm hiểu về cảm biến mức bằng phương pháp điện. Video là tư liệu hữu ích dành cho sinh viên ngành điện tham khảo. Mời các bạn xem qua.