Ebook Tôi đã làm giàu như thế nào: Phần 3 - Donald Trump

Cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế nào đã tiết lộ cho người đọc những bí mật thành công của Donald Trump - một quyển sách về những lời khuyên và kiến thức kinh doanh thẳng thắn và lạ thường. Thông qua phần 1 và phần 2 của cuốn sách, tác giả dẫn đát người đọc đi từ nội dung này đến nội dung khác để người đọc nắm được một cách khái quát về cách quản trị của Donald Trum và nghề lãnh đạo. Phần 3 tiếp theo sẽ sẽ trình bày cho các bạn