Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh: Phần 5 - Adam Khoo

Cuốn sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh sẽ chỉ ra những giới hạn trong suy nghĩ cố hữu của mỗi người, giúp mọi người có thể kiểm soát được bản thân để làm chủ suy nghĩ và tư duy của mình, bạn sẽ trở thành người như mình mong muốn. Qua các chương trước, người đọc nhận thức được rằng tại sao một số người có thể thành công vượt bậc trong cuộc sống, tại sao một số người có thể đạt được những thành công vượt qua sự mong đợi,... Phần 5 của cuốn sách tiếp tục giải đáp cho người đọc một nghi vấn - Niềm tin hiện nay của bạn có thể hỗ trợ hay “giết chết” tương lai của bạn như thế nào? Vì vậy, bạn cần xác định và loại bỏ những niềm tin hạn chế đang bị kìm hãm bạn ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo.