Ebook Đàm phán theo phong cách Trump: Phần 2 - George H.Ross

Cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump chia sẻ với các bạn những chiến thuật và phương pháp đàm phán của Trump trong 50 năm làm công việc thương lượng và những bài học lớn mà ông tiếp thu được từ các nhà tài phiệt bất động sản khác của New York mà ông đã từng đại diện trong các cuộc thương lượng. Những chiến lược này áp dụng cho nhiều cuộc thương lượng. Phần 2 của cuốn sách trình bày cho bạn đọc về kiểm soát tiến độ đàm phán, khai thác bản chất con người, sức mạnh của thông tin, khai thác bản chất con người, tính trước nhiều giải pháp đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo.