Ebook Chiến quốc sách trong kinh doanh: 88 kế làm giàu: Phần 3 - Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập, Lưu Vệ Quốc

Tiếp nối phần 1 và phần 2 của cuốn sách, người đọc đã khái quát được các kế hoạch làm giàu, nội dung phần 3 sẽ giới thiệu cho các bạn về quyết sách vận trù bao gồm: tránh chỗ thực đánh chỗ hư, bỏ chỗ khó, chọn chỗ dễ; biết khó mà lui không thiệt mà còn lời; thắng ở chỗ dễ thắng, dành được ở chỗ dễ dành; lính mệt thì dưỡng chiến, hàng ế thì nghỉ sản xuất; mồi thơm nhữ cá, nhượng lời giữ được khách; tùy cơ ứng biến, lựa kẻ hở kiếm lời,.. Mời các bạn cùng tham khảo.