Ebook Bí quyết kinh doanh của người Do Thái: Phần 1 - NXB Thanh Hóa

Bí quyết kinh doanh của người Do Thái viết về những bí quyết kinh doanh, từ đó bạn đọc có thể học hỏi và rút ra cho mình những bài học trong kinh doanh để có được thành công như những con người cần cù và nghị lực ấy, tuân thủ giao ước lại biết lách luật trọng chữ tín, giữ giao ước tạo nên “thương nhân hàng đầu thế giới; giữ cho quan hệ làm ăn được mãi trường tồn thủ tín với người. Phần 1 của cuốn sách được tác giả truyền tải đến bạn đọc nội dung chương 1 cuốn sách: Tuân thủ giao ước lại biết lách luật trọng chữ tín, giữ giao ước tạo nên “thương nhân hàng đầu thế giới". Qua đây, chúng ta nhận thấy rằng "Biết dùng pháp luật, khéo giữ pháp luật" là sở trường của người Do Thái, trong đó bí quyết dùng ngược là ảo diệu nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.