Ebook Bàn về hạnh phúc: Phần 2 - Matthieu Ricard

Ebook Bàn về hạnh phúc là một trong những cuốn sách bàn về hạnh phúc hay nhất và bàn về tự do một cách thấu đáo nhất. Với văn phong hiện đại, tác phẩm của ông giúp người đọc hiểu rõ hơn rất nhiều các khái niệm cơ bản rất sâu sắc và khó của đạo Phật đối với đông đảo bạn đọc, qua đó giúp họ nhận thức đúng và đến gần hơn với Phật giáo.Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 giới thiệu đến các bạn những cảm xúc gây rối loạn và các phương thuốc đối trị, bước nhảy dài tới tự do, hạnh phúc và lòng vị tha,... Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng hãy thôi tìm kiếm hạnh phúc bằng mọi giá ở bên ngoài mình, học cách nhìn vào bên trong nhưng tự ngắm mình ít hơn một chút, làm quen với một cách tiếp cận thế giới vừa sâu sắc hơn, vừa vị tha hơn... Mời các bạn cùng tham khảo.