Ebook Bàn về hạnh phúc: Phần 1 - Matthieu Ricard

Ebook Bàn về hạnh phúc chia sẻ và giới thiệu đến các bạn những suy ngẫm say mê về con đường tìm kiếm hạnh phúc và những phương pháp để đạt được nó. Phần 1 của cuốn sách bao gồm 8 chủ đề: Hạnh phúc là gì?, Hạnh phúc có phải chăng hạnh phúc cuộc đời, Một tấm gương hai mặt từ đó đặt ra vấn đề nội tâm và ngoại cảnh, Những người bạn giả, Chuyển hóa khổ đau, Có thể hạnh phúc được không, Dòng cảm xúc, Một nhầm lẫn đáng tiếc những bức màn che lấp. Mời các bạn cùng tham khảo.