Video Thực hành điện tử cơ bản

Video Thực hành điện tử cơ bản - Bài 4 trình bày cách mắc các dòng điện trên bảng điện và cách đo dòng điện với máy phát sóng. Mời các bạn đón xem.