Video Thiết bị đo tĩnh điện-chổi khử tĩnh điện-sơn chống tĩnh điện

Video "Thiết bị đo tĩnh điện-chổi khử tĩnh điện-sơn chống tĩnh điện" này sẽ giới thiệu về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong đo lường điện cũng như tìm hiểu thiết bị đo tĩnh điện-chổi khử tĩnh điện-sơn chống tĩnh điện. Mời các bạn cùng xem qua.