Video Làm ren trên máy tiện (phần 1)

Mời các bạn cùng tham khảo video "Làm ren trên máy tiện (phần 1)", tham khảo video sẽ giúp cho các bạn biết được nguyên lý kỹ thuật làm ren trên máy tiện, cũng như hỗ trợ các bạn trong việc tìm hiểu về cắt gọt kim loại.