Video Dùng vạn năng kế đo cuộn dây máy biến áp

Video "Dùng vạn năng kế đo cuộn dây máy biến áp" này sẽ giới thiệu về kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong đo lường điện cũng như hướng dẫn dùng vạn năng kế đo lường cuộn dây máy biến áp. Mời các bạn cùng xem qua.