Video Động cơ diesel

Video Động cơ diesel giới thiệu cho các bạn khái quát về động cơ diesel như thời gian ra đời, ứng dụng hệ thống động cơ diesel, những ưu và nhược điểm của động cơ này, các biện pháp khắc phục nhược điểm của động cơ diesel.