Learn English: Daily Easy English Expression - Lesson: Happy holidays!

Video "Happy holidays!" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách diễn tả các ngày lễ, kì nghỉ,... Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.