Learn English: Daily Easy English Expression - Lesson: A pain in the neck

Video "A pain in the neck" trong khóa học Online "Learn English: Daily Easy English Expression" nhằm giúp chúng ta tìm hiểu cách sử dụng những trường hợp dùng "A pain in the neck". Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.