Ebook Tôi đã làm giàu như thế nào: Phần 2 - Donald Trump

Trong quyển sách Tôi đã làm giàu như thế nào, Donald Trump kể về những bài học rút ra từ chương trình The Apprentice, về đế chế bất động sản của ông, vai trò ông chủ của Trump Organization với 20.000 nhân viên, và về vai trò quan trọng nhất của ông – người cha đã thành công trong việc dạy con cái hiểu giá trị của đồng tiền và lao động cực lực. Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 của cuốn sách là lời khuyên về nghề lãnh đạo của Donal trump