Ebook Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu - Trương Tinh Vũ

Cuốn sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng đi sâu phân tích những nguyên nhân chính khiến bạn có thể bị liệt vào nhóm “những người bận mà nghèo”, từ đó giúp bạn thay đổi cách tư duy và hành động đã từng khiến bạn vất vả mà vẫn không thu được kết quả gì trong công việc và cuộc sống. Sách còn nêu ra những ví dụ cụ thể để minh họa, củng cố thêm cho những lập luận. Cuốn sách đáng để đọc, đáng để nghe, đáng để học hỏi cho các bạn muốn thành công trên con đường của mình! Mời các bạn cùng tham khảo.