Ebook Sự kỳ diệu của tư duy lớn: Phần 1 - David J. Schwartz

Cuốn sách Sự kỳ diệu của tư duy lớn của tác giả Ph.d.David Joseph Schwartz là cuốn sách giúp chúng ta hình thành nên những tư tưởng, nguyên tắc, phương pháp và những hành động cụ thể về tư duy lớn để chúng ta đạt được sự thành công, hạnh phúc và sự toại nguyện. Cuốn sách không đi sâu vào các vấn đề lý luận trừu tượng như: Tư duy là gì, tư duy lớn là gì, đặc điểm, bản chất của tư duy… Qua những ví dụ gần gũi trong cuộc sống đời thường, tác giả muốn chuyển tải đến độc giả những tư tưởng, nguyên tắc, phương pháp và kế hoạch hành động cụ thể về tư duy lớn nhằm giúp họ "đạt được thành công, hạnh phúc và sự toại nguyện". Phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung sau: Tin tưởng thành công, bạn sẽ thành công, tự chữa chứng viện lý do, chứng bệnh dẫn đến thất bại, tạo lập sự tự tin và tiêu diệt chứng sợ, cách tư duy lớn, cách tư duy và mơ tưởng sách tạo; nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy, quản lý môi trường sống và biến thái độ thành bạn đồng hành. Để nắm rõ nội dung chi tiết phần 1 của cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.