Ebook Những tặng phẩm của người Do Thái: Phần 1 - Thomas Cahill

Cuốn sách Những tặng phẩm của người Do Thái sẽ dắt chúng ta tìm về lịch sử của một dân tộc được mệnh danh là con của Chúa vì sao lại bị kiếp nô lệ, sống lưu đầy, khổ ải mặc dù đã đến được miền đất hứa, nhưng vẫn chưa được an hưởng trọn vẹn. Phần 1 tác giả sẽ giới thiệu cho bạn đọc những câu chuyện xoay quanh về ngôi đền dưới ánh trăng – Kinh nghiệm tôn giáo ban sơ và cuộc hành trình trong bóng đêm. Mời các bạn cùng tham khảo.