Ebook Những bí quyết trong giao tiếp - Larry King

Cuốn sách Những bí quyết trong giao tiếp viết về những lời khuyên hay câu chuyện liên quan đến việc giao tiếp – cụ thể là nghệ thuật nói, mà nhà hùng biện tài năng Larry King đúc kết được trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tất cả được trình bày thành 12 chương, dưới sự dẫn dắt của nhân vật “tôi”. Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ thấy mình có thể nói chuyện một cách tự tin và bạn sẽ biết cách trình bày ý tưởng của mình một cách có hiệu quả và chuyên nghiệp. Bạn sẽ thấy mình nói chuyện giỏi hơn, và sẽ thích thú hơn mỗi khi nói chuyện. Mời các bạn cùng tham khảo.