Ebook Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh: Phần 2 - Adam Khoo

Cuốn sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh khơi gợi sức mạnh tiềm tàng trong bạn để thực hiện hóa giấc mơ. Đây là quyển sách NLP lập trình ngôn ngữ tư duy với mục đích chia sẻ cho người đọc những phương pháp hiệu quả và thực tiễn mà tác giả đã áp dụng và thành công. Đó cũng là những phương pháp đã giúp hàng chục ngàn học sinh sinh viên, chuyên gia, chủ doanh nghiệp và nhân viên đạt được những mục tiêu về tài chính, có được các mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe tuyệt vời và sự phát triển cá nhân tột bậc. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ giải đáp cho người đọc câu hỏi rằng liệu có một công thức thành công tuyệt đỉnh không? Và công thức đó như thế nào?. Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy, mời các bạn cùng tham khảo chương 2 của cuốn sách.